728 x 90

کریس ون ای اس

 • هلند کریس ون ای اس
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  کریس ون ای اس - هلند

  کریس ون تصویرگر برنده جایزه است که در اواخر دهه 50 در هلند متولد شد و هنگامی که شانزده سال داشت به کانادا نقل مکان کرد.

  وی پس از گذراندن دو سال تحصیل در رشتهٔ پزشکی که از نظر خودش انتخاب اشتباهی بوده ، چند سال به جاهای مختلف سفر کرد و طی آن فهمید که دوست دارد نقاشی کند.

  وی در اواخر دهه هشتاد از دانشکده تصویرگری در کالج شریدان فارغ التحصیل شد و هم اکنون در بندر هاپ ، انتاریو زندگی می‌کند.

  کارهای او در مجلات و روزنامه های بیشماری به چشم می خورد

آثار (46)
                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند                              کریس ون ای اس - هلند
کریس ون ای اس - هلند

هنرمندان