728 x 90

حسن فضلیچ

 • بوسنی و هرزگوین حسن فضلیچ
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  حسن فضلیچ (1937-2023)، هنرمند و طنزپرداز و کاریکاتوریست بزرگ بوسنیایی. متولد توزلا در سال 1937، کاریکاتوریست و تصویرگر مشهور، برنده چند جایزه در بزرگترین تظاهرات جهان (پالما دورو در بوردیگهرا در سال 1980)، سالها به همراه خانواده اش به دلیل جنگ دهه 90 که در شهرش، سارایوو، شعله ور بود، در ایتالیا پناهنده شد. در پایان درگیری او به کشورش بازگشت و به کار شگفت انگیز خود به عنوان طراح و کارتونیست ادامه داد. 

آثار (23)
                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین                              حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین
حسن فضلیچ - بوسنی و هرزگوین

هنرمندان