728 x 90

لوئیز کارلوس فرناندز

 • برزیل لوئیز کارلوس فرناندز
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل

  Paulista de Avare، تصویرگر، کاریکاتوریست، کاریکاتوریست، کاریکاتوریست و مجسمه ساز. 

  او 34 سال است که در مطبوعات روزانه فعالیت می کند. 

  او برنده جوایز متعددی در سالن های طنز در چندین کشور شده است. 

  او چندین کتاب کودک را تصویرگری کرد و با مجموعه کاستلو را تیم بوم (1997) و "بهترین کاریکاتوریست برزیل" (2009) جایزه HQMix "بهترین تصویرسازی کودکان" را به دست آورد.

آثار (34)
                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل                              لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل
لوئیز کارلوس فرناندز - برزیل

هنرمندان