728 x 90

آندره بتلم

 • برزیل آندره بتلم
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  تصویرگر، کاریکاتوریست، هنرمند گرافیست متولد 1972، فارغ التحصیل رشته معماری در سال 1996، در چندین رشته در دانشکده هنرهای زیبا UFRJ شرکت کرد. او در نمایشگاه‌های هنرهای پلاستیک، از جمله Novíssimos 2003 در گالری IBEU، Projectiles of Contemporary Art of FUNARTE در سال 2006، در کاخ Gustavo Capanema، و Universidarte در سال 2007 در خانه فرانسه برزیل شرکت کرد. از دهه 2000 کار با طراحی و تصویرسازی را آغاز کرد و از سال 2004 تا 2007 در دفتر طراحی Aspectos و از سال 2007 تا 2012 در بخش جلوه های بصری Rede Globo de Televisão به عنوان تصویرگر، طراح و هنرمند مات کار کرد. او امروزه در کنار کارهای مستقل تصویرسازی و طراحی، به کاریکاتور نیز اختصاص دارد.

آثار (30)
                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل                              آندره بتلم - برزیل
آندره بتلم - برزیل

هنرمندان