728 x 90

آرس

 • کوبا آرس
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  آرس در هاوانا 1963 متولد شد.

  تحصیلات وی شامل تحصیل پزشکی (فارغ التحصیل در 1987) و روانپزشکی (فارغ التحصیل سال 1993) بود.

  اولین کارتون وی در سال 1984 منتشر شد.

  آرس نقاشی های رنگ روغن و فیلم های متحرک ساخته است. او در حال حاضر در هاوانا به عنوان یک هنرمند آزاد و تصویرگر (به طور عمده تصویرساز کتاب های کودکان) کار می کند.

  آثار وی در سراسر جهان منتشر شده است. وی موفق به کسب 133 جایزه بین المللی و چاپ 22 کتاب شده است.

  او بیش از هشتاد کتاب تصویرگری کرده و در تلویزیون و فیلم کار کرده است و برخی از کارهای او برای ساخت فیلم های کوتاه انیمیشن (Filminutos) مورد استفاده قرار گرفته است.

  در سال 1994 ، آرس توسط مجله Witty World (ایالات متحده آمریکا) معرفی شد تا در لیست بهترین کاریکاتوریست های جهان قرار گیرد.

  در سال 2002 ، آرس مدال فرهنگ ملی را از وزیر فرهنگی کوبا دریافت کرد.

آثار (37)
                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا                              آرس - کوبا
آرس - کوبا

هنرمندان