728 x 90

ایزیدرو سانتوس

 • برزیل ایزیدرو سانتوس
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  ایزیدرو سانتوس از سال 2000 به عنوان تصویرگر کار می کند. او کار خود را با تصویرگری برای روزنامه ها و مجلات آغاز کرد. او پروژه های Voxcards و Uol را ساخت که کارت های مجازی را به تصویر می کشند. امروز او به عنوان تصویرگر مستقل برای بخش های مختلف کار می کند و قبلاً جوایزی را از سالن های طنز در سراسر کشور دریافت کرده است.

آثار (24)
                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل                              ایزیدرو سانتوس - برزیل
ایزیدرو سانتوس - برزیل

هنرمندان