728 x 90

اختلاف طبقاتی در کارتون هایی از محمد حسین نیرومند

اختلاف طبقاتی در کارتون هایی از محمد حسین نیرومند
اختلاف طبقاتی در کارتون هایی از محمد حسین نیرومند

محمدحسین نیرومند، هنرمند کارتونیست و کاریکاتوریست، در چند کارتونی که در ذیل می آید، سعی براین داشته که موضوعات اجتماعی مانند اختلافات طبقاتی در وجوه مختلف را با نگاهی متفاوت به چالش بکشد. تفاوت نگاه دراین آثارنسبت به آثارمشابه ازآنجاست که نیرومند این مسأله را موشکافانه و با زاویه دیدهایی دیده که هر چشمی متوجه این موضوع و شکاف طبقاتی نمی شود. نیرومند دراغلب این آثار، دست به خلق و ایجاد موقعیت هایی تا حدودی کمیک زده تا موضوع را در قالب آنها طرح کند.

تکنیک و وجه متکی به قلم طراحی و مبتنی براستفاده تمام و کمال و بهینه از خطوط ، از نقطه عطف های زیبایی شناسانه این آثار است که این کارتون ها را هم به نوعی به هنر طراحی نزدیک کرده و از این لحاظ می توان آنها را طرح هایی با زبان کارتون پنداشت.

 

 

جدیدترین اخبار

فراخوان

نمایش بیشتر

هنرمندان

نمایش بیشتر

گالری

نمایش بیشتر

ویدیو

نمایش بیشتر