728 x 90

ریک آراوجو

 • برزیل ریک آراوجو
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  Ricardo César de Araujo (Rice Araujo) - او در 12 سالگی در زمینه طراحی گرافیک فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1984 فعالیت اصلی خود را در زمینه تبلیغات آغاز کرد. به عنوان یک کاریکاتوریست و کاریکاتوریست طنز، او برای اتحادیه ای در اوساسکو (Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco) کار کرد، جایی که در انتشار IlustrAção (IllustrAction) که مروری بر 30 سال تصویرسازی در مطبوعات اتحادیه بود، شرکت کرد. کتاب "Vítimas" (قربانیان) در مورد حوادث در کار. نشریاتی که کمک کردند تا اتحادیه در آن زمان جایزه بهترین مطبوعات صنفی را از آن خود کند. اگرچه در بسیاری از جشنواره های طنز شرکت نکرده است، اما در برخی از آنها نتایج خوبی کسب کرده است. در سال 2005، او یک جینگل برای Rede Globo و در سال 2006 یکی دیگر با موضوع "شمولیت اجتماعی از طریق ورزش" ایجاد کرد. همچنین در نشریات "Ziraldo 85"، "Tiras de Letra Agora ou Nunca"، "Brasil do Bem"، "Picles Magazine" و دیگران شرکت کرد.

آثار (19)
                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل                              ریک آراوجو - برزیل
ریک آراوجو - برزیل

هنرمندان