728 x 90

آندره دامر پریرا

 • برزیل آندره دامر پریرا
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  آندره دامر پریرا (ریودوژانیرو، ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۴) یک طراح برزیلی است. نویسنده کمیک استریپ های مالوادوس، که معمولاً از یک خط زمانی پیروی نمی کنند، و دارای شخصیت های دو موجود نامشخص هستند که معمولاً با گل آفتابگردان مقایسه می شوند، از این رو لقب آنها "گل های شیطان" است. نوارها انتقادی نادرست از آداب و رسوم روزمره و زندان ها هستند. با توجه به رفتار این دو شخصیت، آنها به Malvadinho (کسی که بیشترین آسیب را می بیند) و Malvadão (صاحب نقدهای بسیار اسیدی) معروف شدند. علاوه بر شیطان ها، این کاریکاتوریست به خاطر خلق شخصیت امیر سعد، یک دیکتاتور سادیست و خودمحور، که پادشاهی خود (پادشاهی خیالی زینیگوستان) را بر اساس قتل عام، دیکتاتوری، تهدید، شکنجه و شوخ طبعی کنترل می کند نیز شناخته شده است. . ، سریال شهر ترس ، کمیک استریپ در مورد خشونت و اخیراً سریال "کمیک های 10 " ، مجموعه ای از استریپ هایی که تضادهای جهان و جامعه معاصر قرن بیست و یکم را نشان می دهد - به ویژه صحبت در مورد اینترنت ، کار، سرمایه داری، روابط و موضوعات دیگر. نویسنده بین یکی از شخصیت‌ها و مجموعه‌ای از کمیک استریپ هایش ، خود را به‌عنوان یک شخصیت زندگی‌نامه‌ای قرار می‌دهد و خاطرات و پارانویای خود را، به‌ویژه در رابطه با زنان، طنز می‌کند. آثار او قبلاً در Jornal do Brasil، در پورتال اینترنتی G1، در روزنامه O Globo، در Folha de S. Paulo، Piauí و Caros Amigos ظاهر شده است.

آثار (47)
                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل                              آندره دامر پریرا - برزیل
آندره دامر پریرا - برزیل

هنرمندان