728 x 90

سعید بهداد

 • ایران سعید بهداد
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  سعید بهداد

  متولد اصفهان 1356

  دیپلم گرافیک از هنرستان شهید محمد منتظری اصفهان

  لیسانس گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 1384

  شروع فعالیت در زمینه کاریکاتور از 1375

  طراحی گرافیک و تصویرسازی از 1380

  شرکت در جشنوارها ، دوسالانه ها و مسابقات مختلف داخلی و خارجی کاریکاتور و گرافیک

آثار (30)
                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران                              سعید بهداد - ایران
سعید بهداد - ایران

هنرمندان