728 x 90

شهاب جعفر نژاد

 • ایران شهاب جعفر نژاد
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  شهاب جعفر نژاد

  متولد سال 1361تهران

  شروع فعالیت مطبوعاتی به عنوان کاریکاتوریست از سال۱۳۷۶. فعالیت در بسیاری از روزنامه ها و مجلات تا کنون. در حال حاضر وی دبیر سرویس طرح در روزنامه ی هفت صبح و مجلات زندگی ایده آل و سیب سبز می باشد. جوایز متعدد (داخلی و خارجی) از مسابقات مختلف دریافت نموده است. وی تاکنون ۵ نمایشگاه انفرادی برگزار کرده است که آخرین آن در سال ۱۳۹۳ به نفع خیریه بهنام دهش پور و با حضور ستارگان سینما، ورزش و چهره های سیاسی برپا شد.

آثار (16)
                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران                              شهاب جعفر نژاد - ایران
شهاب جعفر نژاد - ایران

هنرمندان