728 x 90

حميدرضا داودی

 • ایران حميدرضا داودی
  • بازدید
  • اثر هنری
  هنرمند

  بیوگرافی

  حميدرضا داودی

   متولد تيرماه 1357 تهران و فارغ التحصيل رشته علوم اجتماعی از دانشگاه آزاد می باشد.

  طراحی های تفننی دوران نوجوانی و آشنايی وی با "پرويزشاپور" (پدر كاريكلماتور ايران) به پيگيری جدی تر كاريكاتور از سوی داودی انجاميد.

  راهنماییهای مشفقانه و دلسوزانه "حسین خسروجردی" و ارتباط مداوم داودی با ایشان منجر به شناخت بیشتر دیگر بخشهای تجسمی برای داودی شد. توجه به اهمیت طراحی به عنوان بن مایه ی همه بخشهای تجسمی و تصویر نتیجه ی این دوران بود.

  همكاری با روزنامه های:

  جهان اسلام، همشهری، حيات نو سياسی و اقتصادی، هفته نامه توانا و كيهان كاريكاتور و ... حاصل سال هايی است كه داودی سعی در پیگیری کار در زمینه كاريكاتور مطبوعاتی به صورت حرفه ای داشت.

  داودی چندين سال را بصورت جدی به تجربه فضاهای حرفه ای انيميشن ايران پرداخت، همكاری با شركت انيميشن «آبنوس» و استوديو «با مداد» نيز دراين راستا بود.

  وي در سال 1381 به دعوت دو تن از دوستان در نمايشگاه گروهی كاريكاتور به نام «ما سه نفر بوديم» شركت كرد.

  همچنين مجموعه ای از آثار طراحی، كاريكاتور، تصوير سازی از داودی در قالب نمايشگاهی، با عنوان «شب نشينی با خطوط» دی ماه 1386 در خانه كاريكاتور به نمايش درآمد.

  فعاليت های حميدرضا داودی در حال حاضر بيشتر در زمينه های تصوير سازی كتاب، طراحی گرافیک و هویت بصری و همكاری با انتشارات مدرسه، رشد، افق، قديانی و ... معطوف می گردد.

  تدريس در مقاطع مختلف در خانه كاريكاتور و سپس مدرسه تخصصی گرافیک ایده 

آثار (15)
                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران                              حميدرضا داودی - ایران
حميدرضا داودی - ایران

هنرمندان