International
Cartoon Festival-Occupation
2006

China
Hou Xiao Qiang